Thi sáng tạo ảnh & clip nhóm

Marketing

Đội tham gia: Marketing

Trưởng nhóm: Lê Như Ý Nguyện

Thành viên: 8 thành viên Xem danh sách

Họ và tên
Lê Như Ý Nguyện ⭐
Trương Thị Mỹ Huệ
Nguyễn Thị Thảo
Lê Đình Trung
Nguyễn Ngọc Anh Tú
Lê Bá An
Võ Thị Thu Sương (A)
Nguyễn Thị Minh Diễm

Mô tả bài thi

TÂM HUYẾT - ĐỒNG LÒNG - SÁNG TẠO - QUYẾT TÂM 

Nào chúng ta cùng tiến lên!

Vì đây là tuổi 25 nhiệt huyết dâng cao,

Vì đây là tuổi 25 không ngừng sáng tạo,

Vì đây là tuổi 25 mãi luôn đồng lòng,

Vì đây là tuổi 25 tràn đầy quyết tâm!

Với nhiệt huyết của những tâm hồn trẻ mãi, luôn nuôi dưỡng sự sáng tạo không ngừng, Team Marketing hi vọng có thể thông qua bức hình để thể hiện những tính cách đặc trưng của Vinasoy-er mà vẫn mang vẻ đẹp riêng của "những con Mar vui vẻ", trẻ trung và năng động.

🎉 CHÚC MỪNG SINH NHẬT VINASOY 25 TUỔI 🎉

 

Đưa tay đây nào, tiếp tục cùng nhau trải qua nhiều "25 năm" nữa bạn nhé!

Chia sẻ

Danh sách bài thi khác.

Team Hành chính – Nhân sự VND

Đội tham gia: Team Hành chính – Nhân sự VND

Trưởng nhóm: Lê Văn Đại

Thành viên: 1 thành viên

Team Bảo trì VND

Đội tham gia: Team Bảo trì VND

Trưởng nhóm: Nguyễn Hoàng Anh

Thành viên: 1 thành viên

Đội Cung ứng VND

Đội tham gia: Đội Cung ứng VND

Trưởng nhóm: Phùng Văn Trọng

Thành viên: 25 thành viên

Ca A - VNQ

Đội tham gia: Ca A - VNQ

Trưởng nhóm: Lê Nguyễn Quỳnh Như

Thành viên: 1 thành viên

Marketing

Đội tham gia: Marketing

Trưởng nhóm: Lê Như Ý Nguyện

Thành viên: 8 thành viên

Kỹ thuật dự án - Sản xuất - Bảo trì

Đội tham gia: Kỹ thuật dự án - Sản xuất - Bảo trì

Trưởng nhóm: Phạm Viết Tỉnh

Thành viên: 33 thành viên

Ca B - VNQ

Đội tham gia: Ca B - VNQ

Trưởng nhóm: Nguyễn La Từ

Thành viên: 73 thành viên

Nhân sự - Vinasoy Corp

Đội tham gia: Nhân sự - Vinasoy Corp

Trưởng nhóm: Phạm Thị Bích Thủy

Thành viên: 12 thành viên

Khối kinh doanh

Đội tham gia: Khối kinh doanh

Trưởng nhóm: Nguyễn Văn Dương

Thành viên: 37 thành viên

Sản xuất hành chính – bảo trì - VNB

Đội tham gia: Sản xuất hành chính – bảo trì - VNB

Trưởng nhóm: Nghiêm Văn Yên

Thành viên: 1 thành viên

Kế hoạch điều phối - Mua hàng

Đội tham gia: Kế hoạch điều phối - Mua hàng

Trưởng nhóm: Ngô Lăng

Thành viên: 12 thành viên

QA-QC-VNQ

Đội tham gia: QA-QC-VNQ

Trưởng nhóm: Phùng Thị Đông Thi

Thành viên: 41 thành viên

Trung tâm VSAC

Đội tham gia: Trung tâm VSAC

Trưởng nhóm: Lê Hoàng Duy

Thành viên: 33 thành viên

Đội 4 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 4 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Cao Minh Hà

Thành viên: 67 thành viên

Đội 3 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 3 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Võ Thị Kim Hoa

Thành viên: 1 thành viên

Đội 2 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 2 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Võ Thị Bích Hà

Thành viên: 20 thành viên