Thi sáng tạo ảnh & clip nhóm

Nhân sự - Vinasoy Corp

Đội tham gia: Nhân sự - Vinasoy Corp

Trưởng nhóm: Phạm Thị Bích Thủy

Thành viên: 12 thành viên Xem danh sách

Họ và tên
Phạm Thị Bích Thủy ⭐
Trần Quốc Toản
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hoàng Thị Lệ Hằng
Bùi Chí Hiếu
Đào Thị Xuân Hường
Đoàn Thị Nhị Lan
Phan Thị Lâm Đa
Nguyễn Thị Thảo Dung
Ngô Võ Triết
Đào Thị Mỹ Nhật
Võ Thị Thủy

Mô tả bài thi

Vậy là chúng ta sắp sửa bước qua cột mốc 25 năm, cột mốc vàng son cho một hành trinh cố gắng và nỗ lực của các thế hệ. Và hôm nay, chúng ta ở đây để cùng Vinasoy đón tuổi 25, cùng chung tay góp sức gin giữ và tiếp tục xây dựng Vinasoy, cùng tạo ra sức mạnh tập thể để tạo ra những đột phá, những bước tiến xa hơn trong hành trình đưa Vinasoy trở thành Doanh nghiệp tỷ đô và hạnh phúc.

Để gìn giữ nét đẹp văn hóa của Công ty, đội ngũ Nhân sự luôn lấy các giá trị cốt lõi của Vinasoy làm kim chỉ nam, đặc biệt là “Tâm huyết”, “Đồng lỏng hợp tác” và “Trong sạch đạo đức”. Ngoài ra, Nhân sự còn mang trong mình những giá trị đặc trưng riêng gói gọn trong cụm từ “VUCAERS” – Những con người trong Thế giới VUCA, điều này có nghĩa là đội ngũ nhân sự phải là người có: Vision – Tầm nhin: Understanding Hiểu biết; Contribution - Đóng góp; Adaptability – Thích ứng; Empathy - Thấu cảm; Resillience – Kiên cường; System - Hệ thống. -

Hai lăm năm đã đi qua, cánh vai áo của các thế hệ đầu tiên có thể đã sòn đi, nhưng kế thừa thế hệ đi trước là thế hệ trẻ, những người khoác lên minh màu áo mới lại tiếp tục thắp lên ảnh vàng nhiệt huyết – sức mạnh của tập thể – nguồn năng lượng rực chảy, tổ đậm cho màu áo Vinasoy. Để hiện thực hóa hành trình trên, chúng tôi:
HR Vinasoy - biệt đội tinh anh  
Thích ứng không phanh  
Tiến nhanh về đích

Chia sẻ

Danh sách bài thi khác.

Team Hành chính – Nhân sự VND

Đội tham gia: Team Hành chính – Nhân sự VND

Trưởng nhóm: Lê Văn Đại

Thành viên: 1 thành viên

Team Bảo trì VND

Đội tham gia: Team Bảo trì VND

Trưởng nhóm: Nguyễn Hoàng Anh

Thành viên: 1 thành viên

Đội Cung ứng VND

Đội tham gia: Đội Cung ứng VND

Trưởng nhóm: Phùng Văn Trọng

Thành viên: 25 thành viên

Ca A - VNQ

Đội tham gia: Ca A - VNQ

Trưởng nhóm: Lê Nguyễn Quỳnh Như

Thành viên: 1 thành viên

Marketing

Đội tham gia: Marketing

Trưởng nhóm: Lê Như Ý Nguyện

Thành viên: 8 thành viên

Kỹ thuật dự án - Sản xuất - Bảo trì

Đội tham gia: Kỹ thuật dự án - Sản xuất - Bảo trì

Trưởng nhóm: Phạm Viết Tỉnh

Thành viên: 33 thành viên

Ca B - VNQ

Đội tham gia: Ca B - VNQ

Trưởng nhóm: Nguyễn La Từ

Thành viên: 73 thành viên

Nhân sự - Vinasoy Corp

Đội tham gia: Nhân sự - Vinasoy Corp

Trưởng nhóm: Phạm Thị Bích Thủy

Thành viên: 12 thành viên

Khối kinh doanh

Đội tham gia: Khối kinh doanh

Trưởng nhóm: Nguyễn Văn Dương

Thành viên: 37 thành viên

Sản xuất hành chính – bảo trì - VNB

Đội tham gia: Sản xuất hành chính – bảo trì - VNB

Trưởng nhóm: Nghiêm Văn Yên

Thành viên: 1 thành viên

Kế hoạch điều phối - Mua hàng

Đội tham gia: Kế hoạch điều phối - Mua hàng

Trưởng nhóm: Ngô Lăng

Thành viên: 12 thành viên

QA-QC-VNQ

Đội tham gia: QA-QC-VNQ

Trưởng nhóm: Phùng Thị Đông Thi

Thành viên: 41 thành viên

Trung tâm VSAC

Đội tham gia: Trung tâm VSAC

Trưởng nhóm: Lê Hoàng Duy

Thành viên: 33 thành viên

Đội 4 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 4 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Cao Minh Hà

Thành viên: 67 thành viên

Đội 3 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 3 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Võ Thị Kim Hoa

Thành viên: 1 thành viên

Đội 2 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 2 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Võ Thị Bích Hà

Thành viên: 20 thành viên