Thi sáng tạo ảnh & clip nhóm

Đội 4 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 4 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Cao Minh Hà

Thành viên: 67 thành viên Xem danh sách

Họ và tên
Cao Minh Hà ⭐
Đặng Thanh Điệp
Nguyễn Đăng Thông
Dương Văn Quý
Trần Trúc
Trần Văn Hùng
Trương Quang Tùng
Bùi Tá Chính
Lê Cư
Phùng Quốc Siêu
Phạm Tấn Thiết
Phạm Thị Mai Trinh
Nguyễn Phúc Cảnh
Phan Tiến Lực
Nguyễn Văn Tuyên
Lê Thanh Tùng
Nguyễn Ngọc Đông
Trần Thanh Sang
Nguyễn Thành Vân
Hoàng Công Vinh
Phan Văn Mười
Trần Văn Dũng
Nguyễn Thanh Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Võ Thanh Tịnh
Đoàn Thanh Trà
Nguyễn Văn Nam
Phạm Đình Ân
Nguyễn Huỳnh
Trần Ngọc Cương
Phan Đình Hòa
Trần Quốc Khoa
Phạm Quốc Toản
Võ Thị Kim Hoa
Trần Thị Mai
Nguyễn Thị Thanh Trà
Trần Thị Bạch Tuyết
Phan Thị Liên
Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Nguyễn Thị Tây
Lê Thị Thúy Vân
Trần Cam Thảo
Cao Thị Hoanh
Hồ Thị Nhi Đông
Nguyễn Thị Minh Tâm
Phạm Bá Hưng
Hồ Văn Thiện
Nguyễn Minh Trí Vỹ
Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Đỗ Vũ
Võ Thị Bích Hà
Nguyễn Thị Thu Diệu
Bùi Thị Thu An
Nguyễn Thị My
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nguyễn Thị Nhân
Nguyễn Thị Thu Thùy
Nguyễn Thị Thu
Huỳnh Thị Tuyết Nga
Nguyễn Thị Thanh Hường
Diệp Thị Ngọc Vui
Ngô Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Trịnh Thị Duy
Phạm Quốc Thịnh
Trần Như Kiên

Mô tả bài thi

Chia sẻ

Danh sách bài thi khác.

Team Hành chính – Nhân sự VND

Đội tham gia: Team Hành chính – Nhân sự VND

Trưởng nhóm: Lê Văn Đại

Thành viên: 1 thành viên

Team Bảo trì VND

Đội tham gia: Team Bảo trì VND

Trưởng nhóm: Nguyễn Hoàng Anh

Thành viên: 1 thành viên

Đội Cung ứng VND

Đội tham gia: Đội Cung ứng VND

Trưởng nhóm: Phùng Văn Trọng

Thành viên: 25 thành viên

Ca A - VNQ

Đội tham gia: Ca A - VNQ

Trưởng nhóm: Lê Nguyễn Quỳnh Như

Thành viên: 1 thành viên

Marketing

Đội tham gia: Marketing

Trưởng nhóm: Lê Như Ý Nguyện

Thành viên: 8 thành viên

Kỹ thuật dự án - Sản xuất - Bảo trì

Đội tham gia: Kỹ thuật dự án - Sản xuất - Bảo trì

Trưởng nhóm: Phạm Viết Tỉnh

Thành viên: 33 thành viên

Ca B - VNQ

Đội tham gia: Ca B - VNQ

Trưởng nhóm: Nguyễn La Từ

Thành viên: 73 thành viên

Nhân sự - Vinasoy Corp

Đội tham gia: Nhân sự - Vinasoy Corp

Trưởng nhóm: Phạm Thị Bích Thủy

Thành viên: 12 thành viên

Khối kinh doanh

Đội tham gia: Khối kinh doanh

Trưởng nhóm: Nguyễn Văn Dương

Thành viên: 37 thành viên

Sản xuất hành chính – bảo trì - VNB

Đội tham gia: Sản xuất hành chính – bảo trì - VNB

Trưởng nhóm: Nghiêm Văn Yên

Thành viên: 1 thành viên

Kế hoạch điều phối - Mua hàng

Đội tham gia: Kế hoạch điều phối - Mua hàng

Trưởng nhóm: Ngô Lăng

Thành viên: 12 thành viên

QA-QC-VNQ

Đội tham gia: QA-QC-VNQ

Trưởng nhóm: Phùng Thị Đông Thi

Thành viên: 41 thành viên

Trung tâm VSAC

Đội tham gia: Trung tâm VSAC

Trưởng nhóm: Lê Hoàng Duy

Thành viên: 33 thành viên

Đội 4 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 4 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Cao Minh Hà

Thành viên: 67 thành viên

Đội 3 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 3 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Võ Thị Kim Hoa

Thành viên: 1 thành viên

Đội 2 - Ca C - VNQ

Đội tham gia: Đội 2 - Ca C - VNQ

Trưởng nhóm: Võ Thị Bích Hà

Thành viên: 20 thành viên